Zemní a výkopové práce Kladno +420 773 689 855

Pronájem kontejnerů

Pronájmem a přistavováním kontejneru na odvoz suti a odpadu pro Kladno a okolí. Odvezeme či dovezeme, zeminu, sypké směsi a odvezeme stavební suť v Kladně i okolí Kladna.

Zemní a výkopové práce

Mezi nejčastější pronájem kontejneru patří

Kontejner na odvoz stavební suti

Kontejner na odvoz zeminy

Pronájem kontejneru na suť

Odvoz komunálního odpadu

Dovoz štěrku, písku a sypkých hmot, kačírku, recykláty, betonu, kamenivo, mulčovací kůry a veškerých stavebních hmot

Kontejner na odvoz stavební suti

Máme k dispozici kontejner na odvoz stavební suti o rozměru 

Odvoz demoličního odpadu, 

Kontejner na odvoz stavební suti Kladno
Kontejner na odvoz stavební suti Kladno

Kontejner na odvoz zeminy

Kontejner na odvoz zeminy využijete zejména když potřebujete v rámci zemních a výkopových prací odvést přebytečnou zeminu či ji pře rozmístit. 

Provádíte výkop či jiné terénní úpravy a nevíte kam s vykopanou zeminou? Objednejte si náš kontejner a my ji od Vás odvezeme.

Pronájem kontejneru na suť

zabýváme se pronájmem kontejneru na suť. Ten využijete především po rekonstrukci či demolici a potřebujete se zbavit přebytečného materiálu.

Kontejner na odvoz stavební suti Kladno
Odvoz komunálního odpadu Kladno

Odvoz komunálního odpadu

mimo jiné využijete náš kontejner pro odvoz komunálního odpadu jako je vyklízení, likvidace, odvoz do sběrného dvora.

Stavební suť 

Zemina a kamení

Objemný odpad

Dřevo

Bioodpad

Asfalt

Dovoz štěrku, písku a sypkých hmot, kačírku, recykláty, betonu, kamenivo, mulčovací kůry a veškerých stavebních hmot

Dovoz štěrku, písku a sypkých hmot, kačírku, recykláty, betonu, kamenivo, mulčovací kůry a veškerých stavebních hmot Kladno