Zemní a výkopové práce Kladno +420 773 689 855

Zemní a výkopové práce

Zemní práce nejčastěji provádíme při úpravách a manipulaci se zemí na staveništi, v zahradě, při výstavbě infrastruktury nebo při dalších inženýrských projektech. Zahrnují fyzickou manipulaci se zeminou, její přemísťování, odstranění, vyhloubení nebo nakupení.

Zemní a výkopové práce

nejčastěji řešíme tyto zemní práce

  • Terénní úpravy zahrad
  • demoliční práce
  • výkopy základů pro rodinné domy, ploty a jiné stavby
  • hloubení bazénů a jezírek
  • kanalizační přípojky na klíč
  • odbagrování podloží pod zámkovou dlažbu včetně možnosti pokládky
  • zhotovení drenáže (odvlhčení) rodinných domů a jiných staveb na klíč
  • dovoz štěrků, písků, drtí, tříděné zeminy, mulčovací kůry a jiných materiálů

Terénní úpravy

Při úpravách zahrad, parků, sportovních areálů nebo při krajinářských projektech se provádějí zemní práce, jako je modelování terénu, vyrovnávání ploch, zakládání teras nebo vytváření umělých jezer či vodopádů. Všude tam využijete šikovné ruce a náš bagr. Pomocník pro terénní úpravy. Poptávka ZDARMA.

Terénní úpravy zahrad jsou procesem, při kterém se upravuje a transformuje původní terén a prostor zahrady, aby se dosáhlo požadovaného vzhledu, funkčnosti a estetiky. Tato práce může zahrnovat několik různých aspektů:

zemní a výkopové práce Kladno Lochovský (2)
Odvoz suti Kladno

Demoliční práce

Demoliční práce jsou procesem, při kterém se provádí záměrné odstraňování staveb, budov, infrastruktury nebo jiných konstrukcí. Cílem demolice je zničit existující struktury tak, aby vytvoření místo pro novou výstavbu, renovaci, rozšíření nebo jiné účely. Demoliční práce vyžadují odborné znalosti, zkušenosti a vhodné nástroje a techniky.

  1. Plánování demolice: Před samotnou demolici je důležité provést důkladný plán a posouzení struktury, která bude demolována. Zohledňuje se stav konstrukce, přítomnost nebezpečných materiálů (např. azbest), přístupové cesty, okolní prostředí a bezpečnostní opatření.
  1. Bourací práce jsou procesem, při kterém se provádí systematické a plánované zničení nebo rozpad staveb, budov, infrastruktury nebo jiných konstrukcí. Cílem bourání je odstranit existující struktury, aby se uvolnilo místo pro novou výstavbu, rekonstrukci, rozšíření nebo jiné účely. Bourací práce vyžadují odborné znalosti, zkušenosti a vhodné nástroje, techniky a zařízení.

Odstraňování sutin: Po bourání je nezbytné odstranit vzniklé sutiny a materiál. Sutiny mohou být tříděny a recyklovány nebo správně odstraněny na skládku v souladu s místními předpisy a environmentálními normami.

výkopy základů pro rodinné domy, ploty a jiné stavby

Výkopy základů jsou procesem, při kterém se vykopávají jámy nebo výkopy pro umístění základů budovy. Tento proces je klíčovým krokem při stavbě, protože základy slouží k přenosu zatížení budovy na podloží a zajištění její stability. Zde je obecný postup pro výkopy základů:

Plánování a návrh: Nejdříve je důležité provést plánování a návrh základů. To zahrnuje analýzu povrchového sklonu, studium geologických podmínek a určení potřebné hloubky a rozměrů základů. Na základě těchto informací se navrhuje optimální typ základů (např. základy založené na pásech, základové desky) a jejich rozmístění.

zemní a výkopové práce Kladno Lochovský (1)
zemní a výkopové práce Kladno

hloubení bazénů a jezírek

Vyhloubení jámy

Tento proces se používá při zakládání základů budov, výkopových pracích pro kanalizaci, potrubí, bazény nebo jiné podzemní infrastruktury.

Hloubení bazénů

Proces, při kterém se vykopává jáma nebo výkop pro umístění bazénu. Tento proces je klíčovým krokem při instalaci bazénu a vyžaduje precizní plánování, přesné měření a správné provedení

  • Plánování a návrh: Před zahájením hloubení je důležité mít vypracovaný plán a návrh bazénu. To zahrnuje stanovení velikosti, tvaru, hloubky a umístění bazénu na pozemku. Zohledňují se také příslušné stavební předpisy, bezpečnostní opatření a případné specifické požadavky klienta.

Kanalizační přípojky na klíč

Kanalizační přípojky jsou součástí infrastruktury odpadních vod a slouží k propojení domů, budov nebo objektů se veřejným kanalizačním systémem. Kanalizační přípojky umožňují odtok odpadních vod z objektu do kanalizační sítě, která následně zajišťuje jejich odvedení a čištění.

  • Plánování a návrh: Nejprve je důležité provést plánování a návrh kanalizačního systému. To zahrnuje stanovení optimální trasy přípojky, určení správného průměru potrubí a výběr vhodných materiálů pro potrubí (např. PVC, litinové potrubí).
zemní a výkopové práce Kladno Lochovský (2)

Odbagrování podloží pod zámkovou dlažbu

Odbagrování podloží je proces, při kterém se odstraňuje hornina, zemina nebo jiné materiály z podloží s cílem připravit plochu pro další stavební nebo inženýrské práce. Tento proces se často provádí na staveništích při výstavbě, rozšíření nebo renovaci budov, silnic, dálnic, příkopů nebo jiných infrastrukturních projektů.

  • Vykopávání: Prvním krokem při odbagrování podloží je vykopání zeminy nebo horniny ze stanoveného prostoru. Používají se různé typy bagrů, jako jsou pásový bagr, kolový bagr nebo bagr na kolesovém podvozku, které jsou vybaveny různými nástroji pro vykopávání a odstraňování materiálu.

Dovoz a odvoz štěrku

Odvoz štěrku se provádí za účelem odstranění nadbytečného materiálu nebo vytěženého štěrku z určené lokality. Proces odvozu štěrku závisí na konkrétních podmínkách a požadavcích projektu, ale zde je obecný postup:

  1. Příprava štěrku: Pokud se jedná o odvoz vytěženého štěrku, je důležité provést jeho přípravu. To může zahrnovat třídění a třídění štěrku na základě kvality a frakce. Je také vhodné oddělit případné nečistoty a odpady od štěrku.